Informasjonssikkerhet

Generelt
Data lagres hos underleverandører som Antenor finner mest formålstjenlige. Underleverandører skal befinne seg i EU. Kunde vil bli informert om endringer i ...
Wed, 15 Jan, 2020 at 11:25 AM
Segmentering av data
Data er lagret i kundespesifikke databaser. Dette betyr at en kundes data lever et liv helt uavhengig av en annen kundes data, slik at det ikke er noen fare...
Thu, 20 Sep, 2018 at 10:23 AM
Antenors ansattes tilgang til system
Antenors ansatte har autorisasjon til systemet grunnet tjenestlige behov. Ansatte signerer egne taushetserklæringer og etiske retningslinjer som skisserer f...
Thu, 20 Sep, 2018 at 10:24 AM
Akseptkriterier
Følgende minimumskriterier skal etterleves hos Antenors systemleverandører: Tilgjengelighet:  Antenor bestreber å holde tjenesten tilgjengelig 24 timer...
Thu, 20 Sep, 2018 at 10:24 AM
Våre leverandørers godkjenningskriterier
Pr 01.07.2018 brukes 2 underleverandører: ProISP og Global Office.  Vedlagt dette dokumentet er informasjon om deres Databehandleravtale. ProISP: 1. ...
Wed, 15 Jan, 2020 at 11:25 AM
Antenors backup rutiner
Den automatiske backuprutinen er satt opp av ansatte i Antenor AS, og kjører pr 01.07.2018 en gang i timen, 24/7. Skulle systemet feilet med å lage en back...
Thu, 20 Sep, 2018 at 10:26 AM