Kunde har fullt innsyn i systemet og tilgang til selv og slette og/eller arkivere dokumenter i systemet. Antenor vil bistå iht std rater ved forespørsel. All bistand skal skriftlig bestilles av systemansvarlig hos kunde