Den automatiske backuprutinen er satt opp av ansatte i Antenor AS, og kjører pr 01.07.2018 en gang i timen, 24/7. Skulle systemet feilet med å lage en backup vil Antenor Support for beskjed om dette slik at situasjonen kan håndteres umiddelbart.


Alle backuper er lagret på en egen backupserver i Stavanger.


Pr 01.07.2018 lagres over 4000 times backuper, 7 daglige, 4 ukentlige, 12 månedlige og 1 årlig backup på ovennevnte server.


Restore fra backup kan gjøres enten på spesifikke filer / mapper, eller fullt system. Alternativt kan Antenor laste ned en backup til sitt lokale miljø. Det kan så videre lastes opp til en server for å restores via FTP. Dette medfører ingen nedetid for ABMS systemserveren.