Innsamling og bruk av data i AMS og ABMS

Generelt
Antenor behandler enkelte personopplysninger på vegne av sine kunder ved å stille sin programvare til rådighet. Systemet skal brukes til oppbevaring av den ...
Thu, 20 Sep, 2018 at 10:21 AM
Tidsbregrensing
Registreringer blir ivaretatt så lenge kunde er bruker av programvaren. Dette for å dokumentere nødvendig historikk (ref. bransjestandarder og lovkrav). Ved...
Thu, 20 Sep, 2018 at 10:21 AM
Innsyn
Kunde har fullt innsyn i systemet og tilgang til selv og slette og/eller arkivere dokumenter i systemet. Antenor vil bistå iht std rater ved forespørsel. A...
Thu, 20 Sep, 2018 at 10:22 AM