HubMenu´s

Kan jeg editere hubmenyene
Ja, som superbruker kan du tilpasse og redigere hubmenyer på denne måten:   1. Gå til Meny, Super, Hubmeny 2. Klikk på en av hubmenyene din...
Thu, 20 Sep, 2018 at 11:40 AM
Kan vi skjule hubmenyer fra hovedmenyen
For å skjule en hubmeny fra hovedmenyen, gå til Super -> Hubmeny og rediger den du vil skjule. Merk av på skjul fra hovedmenyen og lagre. Hvis du trykke...
Thu, 20 Sep, 2018 at 11:41 AM
Trenger vi en Rådgiver for å lage en hubmeny
Nei, Som superbruker kan du lage dine egne hubmenyer som du selv ønsker Følg FAQ´en : Hvordan lage en hubmeny
Thu, 20 Sep, 2018 at 11:52 AM
Kan jeg velge rekkefølge på hubmenyene
Ja, Når du redigerer en hubmeny, kan du velge rekkefølgen på hovedmenyen for den valgte hubmenyen  
Thu, 20 Sep, 2018 at 12:29 PM
Kan jeg legge til egne bilder i en hubmeny
Du kan ikke legge til egne bilder i en hubmeny, Hubmeny elementer er en satt standard for hva du kan legge til i et hubmeny felt Etter at du har dr...
Thu, 20 Sep, 2018 at 12:36 PM
Kan jeg legge til mange menyer og knytte dem til hverandre?
Ja du kan, du kan lage så mange hubmenyer du vil ha, og koble til hverandre fra Mainstays Dette bildet viser at jeg har mange Hubmenyer og kan knytte en k...
Thu, 20 Sep, 2018 at 12:38 PM
Can jeg linke hubmeny knapp til ekstern webside
Ja, når du redigerer en hubmeny og klikker på mappe for å få koblingsalternativer, ser du eksternt valg for å legge til en ekstern nettside.  
Thu, 20 Sep, 2018 at 12:41 PM
Kan jeg endre knapp ikon på hubmeny felt
Ja, du kan endre ikonene på hubmeny-elementer ut av de forhåndsdefinerte elementene. Bare dra det andre ikonet du vil på menyknappen og slipp det, lagre...
Thu, 20 Sep, 2018 at 12:44 PM
Kan jeg Drag&Drop elementene i hubmenyen
Ja det kan du Dra det elementet/feltet du ønsker på ny plass på samme rad eller over til en annen rad i hubmenyen, Du kan ikke dra den over til en a...
Thu, 20 Sep, 2018 at 12:46 PM
Hvordan lage en hubmeny
For å lage en hubmeny må du være Superbruker av systemet. Her er hvordan du kommer igang: 1. Gå til Meny, Super, Hubmeny 2. Klikk opprett o...
Thu, 20 Sep, 2018 at 11:49 AM