Print

Kan jeg printe til PDF
Når du printer et dokument i ABMS så produserer vi en PDF som enten blir lastet ned til din nedlast mappe på PC´en, eller åpnet i samme fane i nettleseren ...
Wed, 6 Nov, 2019 at 2:31 PM
Bilder og tabeller er splittet på print
Utskriften av et dokument bruker utskrifts innstillingene for nettlesere, og vil ikke nå kunne vite inne i en WYSIWYG der en sideskift kommer, derfor kan du...
Mon, 22 Okt, 2018 at 8:43 AM