Versjon 6.1.17


Forbedringer:

  • Kunngjøringer: Antenor har nå mulighet til å sende ut kunngjøringer i systemet kun til de som er superbrukere