Versjon 6.1.16


Fikser:

  • Fikset risiko felt til å vise N/A istedenfor en a som hadde sneket seg inn