Versjon 6.1.11

Denne oppdateringen inneholder:

  • Fikset: Fikset tilgang til konsern dokumenter så de kan leses
  • Fikset: Fikset feil ved bruk av parantes og spesial symboler i Navn på Matrise Fane i Risikomodul
  • Fikset: Risikofelt i grafer stemmer nå overens med farge hvis man bytter opp ned på fargene
  • Fikset: Felt instillinger henter nå risiko felt fra alle seksjoner i dokumenter
  • Fikset: Fikset en feil som ikke viste dokumenter ved klikk på anlayse graf
  • Fikset: Fikset en feil ved oppdatering av modul og allerede dokumenter under arbeid