1. Følg prosedyren for å legge til en ny bruker i systemet, men i stedet for å bruke sin egen e-postadresse for brukernavn, skriv en fiktiv e-postadresse: navn_of_revisor@dittfirma.com (eller .no eller hva du bruker).    
    1. https://support.antenor.no/solution/articles/35000005756-how-can-i-add-new-user-to-ams
  2. Gi denne nye brukeren lese tilgang til systemet, basert på hva revisor trenger tilgang til (eller legg til brukeren i en tilgangsgruppe).
    1. https://support.antenor.no/solution/articles/35000005870-how-do-i-add-users-in-access-groups