Følgende minimumskriterier skal etterleves hos Antenors systemleverandører:


Tilgjengelighet:  Antenor bestreber å holde tjenesten tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, men kan ikke påta seg ansvar for eventuelle tap Kunden måtte pådra seg ved eventuell nedetid.

Maksimal responstid: 1000 ms

Fysisk sikkerhet: Det forventes at fysiske servere står i et låst serverrom, hvor kun personal som har driftsmessige behov har adgang. Det forventes videre at, om ønskelig, Antenor kan få en logg over hvem har hatt tilgang og når, og hvem som så har brukt deres tilgang, og når.

Datasikkerhet: Det forventes at Antenors kunders data oppbevares trygt, bak en brannmur, i et datamiljø som er godt oppdatert med dagens sikkerhetsrutiner og prossesser.

Gjenoppretting av data: Det forventes at underleverandører har gode backuprutiner, evt. gir Antenor mulighet til å sette opp gode backuprutiner. Videre forventes at underleverandører er / kan være behjelpelige med å kjøre en restore av data, skulle dette være nødvendig.

Fysisk lokasjon: Norge

Datatilgang: Kun de ansatte hos underleverandør som har drifts- eller supportmessige grunner for å ha tilgang, skal ha tilgang til Antenors og kunders data.

Mulighet for datatransport: Det skal være enkelt å flytte data fra en underleverandør til en annen, skulle Antenor ønske et slikt bytte. All data skal, i forhold til underleverandører, eies av Antenor, og skal kunne kopieres ut og slettes fra Antenors servere hos underleverandører når ønskelig, av ansatte hos Antenor.

Prossess for identifisering av problemer og løsninger: Det forventes at underleverandører har en supporttelefon. Videre forventes at underleverandører har teknikere tilgjengelige for identifisering og problemløsning 24/7.

Avtalesluttkriterier: Det forventes at det ikke kreves varsel tidligere enn 30 dager før en eventuell fornyelse av abonnement.