Data er lagret i kundespesifikke databaser. Dette betyr at en kundes data lever et liv helt uavhengig av en annen kundes data, slik at det ikke er noen fare for at disse kan blandes eller påvirke andres / påvirkes av andres data.