Registreringer blir ivaretatt så lenge kunde er bruker av programvaren. Dette for å dokumentere nødvendig historikk (ref. bransjestandarder og lovkrav). Ved opphøre av avtale har kunde adgang til selv å ta ut de data som en ønsker, men kan også be Antenor om bistand.  All historikk slettes fra Antenors databaser tidligst innen 6 måneder og senest etter 12 måneder hvis ikke annet er skriftlig avtalt.