Antenor behandler enkelte personopplysninger på vegne av sine kunder ved å stille sin programvare til rådighet. Systemet skal brukes til oppbevaring av den behandlingsansvarliges informasjon for de moduler som kunde selv har valgt å bruk.

Brukere registreres normalt med navn og email som unik brukerid. Navn og email kan brukes av Antenor til å sende relevant og nødvendig fag- og systeminformasjon. Kundens systemansvarlige registrerer brukernavn og email og gir selv den tilgang de mener sluttbrukeren skal ha til de ulike delene av programvaren. Behandlingsansvarlig hos kunde må bruke sine egne interne rutiner for nødvendig informasjon til brukere om bruk av persondata i AMS og ABMS. NB. Moduler for kompetanse og Personskade kan inneholde sensitive data og kunde må vise aktsomhet ved tilgangsstyring til disse modulene. Utover disse to modulene er det kun brukernavn som av systemet blir brukt.

Antenor har ingen ansvar for bruk av persondata i f. eks tekstfelter. Dette må reguleres av interne rutiner hos den enkelte kunde.