Hvis du vil angi status for et dokument til din egen status, må du ha tilgang til superbruker området


Gå til super -> moduler


Screen_Shot_2017-03-06_at_11.00.08.png


Klikk på modulen du vil sette din egen status på, og du vil se denne admin-fanen øverst til venstre

Screen_Shot_2017-03-06_at_11.02.05.png


Klikk på fanen, og du vil kunne legge til statuser for bruk i alle moduler


Klikk på + -tegnet til høyre for tilgjengelige statuser

Screen_Shot_2017-03-06_at_11.04.17.png


Legg til verdiene du vil ha på engelsk og norsk og legg til verdi

Screen_Shot_2017-03-06_at_11.05.00.png


Nå legges verdien til tilgjengelige statusverdier

Screen_Shot_2017-03-06_at_11.06.13.png


Nå ønsker vi at denne statusen skal vises på et Styrende dokument som er godkjent og publisert, før det blir publisert, vil det ha status: Ny

Gå tilbake på indeks fanen


Screen_Shot_2017-03-06_at_11.07.45.png


Klikk på statusknappen øverst til høyre

Screen_Shot_2017-03-06_at_11.08.24.png


I popup-vinduet velg avsnitt 1 og status Publisert

Screen_Shot_2017-03-06_at_11.09.23.png


Trykk på Lukk knappen

Nå kan du trykke på Lagre knappen nederst til venstre

Screen_Shot_2017-03-06_at_11.10.46.png


Nå vil alle dokumenter i denne modulen som er Publisert og godkjent ha denne statusen, dette vises også i Status-kolonnen i rapportindeksen

Screen_Shot_2017-03-06_at_13.47.11.png


 


For å forklare hva seksjonsnummeret betyr  når du har et 3-seksjons dokument som Avvik:


Seksjon 1 status blir satt når 1 seksjon er godkjent og du arbeider i seksjon 2.


Seksjon 2 status blir satt når 2 seksjon er godkjent og du arbeider i seksjon 3.


Seksjon 3 Status  er statusen når alle 3 seksjoner er godkjent og dokumentet ferdig publisert.


Når du er i seksjon 1 vil status være Ny.


 


Vi anbefaler at statuser er slik på f.eks Avvik:


1 = Under behandling


2 = Under verifisering


3 = Lukket