For å kunne endre verdier i modulfelt listene må du ha Superbruker tilgang


Da kan du gå til  Super -> Moduler


Screen_Shot_2017-02-22_at_10.22.59.png


Velg modulen du ønsker å gjøre endringer i

Utvid feltet du ønsker å gjøre endringer i med knappen oppe til høyre i feltet


expand_field.png


Da vil du se alle verdiene som er lagt til


Screen_Shot_2017-02-22_at_10.27.24.png


For å redigere en verdi må du klikke på penneknappen i den blå linjen for å aktivere verdien for redigering.


Du kan bare redigere verdier som ikke er brukt i noen dokumenter. Hvis verdien er brukt, vil du få en popup med lenker til dokumentene der den ble brukt, som dette:


Screen_Shot_2017-02-22_at_10.29.37.png


Hvis verdien er brukt, og du ikke vil ha den lenger, kan du deaktivere den fra å vise i nye dokumenter ved å klikke på deaktiveringsknappen

deactivationbutton.png


Når deaktivert vil den endre farge til Rød

Screen_Shot_2017-02-22_at_10.33.00.png


Hvis du vil legge til flere verdier trykker du på + knappen

addnewrow.png


Hvis du ønsker at verdien skal være default valgt når du starter dokumentet trykker du på knappen helt til venstre på raden

adddefaultvalue.png