Ja og Nei, du kan ikke slette dokumenter som enten er sendt for godkjenning til trinn 2 i en arbeidsflyt, og første seksjon er godkjent, eller et publisert dokument kan ikke slettes.


Bare dokumenter som er under arbeid av deg og ikke er sendt for godkjenning i trinn 1, er dokumenter du kan slette. Disse kan slettes på to måter.


 


Første måte:


1. Åpne dokumentet og trykk på redigerings knappen ( Pennen )


2. Trykk på slette knappen


delete_button.png


3. Godkjenn at du faktisk vil slette dokumentet helt ved å trykke på Slett


approve_delete.png


 


Andre Måte: (hvis din superbruker har aktivert denne funksjonen)


1. Gå inn i rapporten for dokumenter til gjeldende modul2. Hvis superbrukeren har aktivert dette alternativet, vil du se en slett kolonne i indeksen, herfra kan du slette dokumentene som har søppelbøtten som du kan se over på rad 2.


 


Hvis denne kolonnen ikke er i rapporten, kontakter du superbrukeren din og spør om det er noe dere kan ha.