For å opprette en rettighetsgruppe gjør vi følgende


1. Gå til Super -> Brukere


super_users.png


2. Klikk på Rettighets grupper


Click_access_group.png


3. Skriv inn navnet på gruppen du vil lage


type_name.png


4. Klikk på Legg Til


Screen_Shot_2017-04-26_at_13.57.31.png


5. Klikk på gruppenavnet i listen (skroll ned om du ikke ser den)


Click_on_group_name.png


6. Klikk på edit ikonet for å sette rettigheter på gruppen

Click_on_edit_icon.png


7. På raden du ønsker å gi rettigheter til klikker du i tabellen for å sette riktig tilgang


Click_on_the_access_right.png


For å legge til brukere i grupen, se denne FAQ: Add users to Access Groups


Som standard anbefaler vi at ABMS er konfigurert med 1 rettighetsgruppe per modul og i Avvik 2-grupper for å ha forskjellige behandlere og verifikatorer og en standard brukergruppe for standard tilgang til alle brukere.


Rettighetsgrupper som minimum bør være opprettet: (kommer an på hvilke moduler du har)

  • Styrende dokumenter
  • Revisjon
  • Vernerunde
  • Kundetilfredshet
  • Leverandørgodkjenning
  • Avviksbehandler
  • Avviks verifiserer
  • Standard Brukere


This is the access level that should set in each group:


Access Group
Access Area
Access level
Styrende dokumenterModule: controlled documents
Godkjenn
Revisjon
Module: Audit
Godkjenn
VernerundeModule: Safety Inspection
Godkjenn
KundetilfredshetModule: customer satisfaction
Godkjenn
LeverandørgodkjenningModule: supplier evaluation
Godkjenn
AvviksBehandlerModule: avvik
Godkjenn
Avviks verifiserer
Module: avvik
Godkjenn
Standard Brukere
All moduler som skal være standard tilgang
Ditt valg av standard tilgang
 
 
 


Antenor vil konfigurere tilgangsgruppene som skal brukes i arbeidsflyten i moduler, slik at brukerne i disse gruppene vil være brukere som kan godkjenne seksjoner og dokumenter sendt til godkjenning for dem.