En tilgangsgruppe i ABMS brukes til å håndtere tilgangen til personellet ditt i systemet, og kan også brukes til å få en liste over utvalgte brukere i dokumenter.


Du kan f.eks. I styrende dokumenter ha et felt av prosesseiere / dokumenteiere, her kan du lage en tilgangsgruppe og legge til de personene du vil ha, og ikke gi dem mer tilgang enn det som vises i rullegardinmenyen i dokumentet.


Eller du kan bruke Access-grupper til all tilgang i systemet, dvs. arbeidsflyter for moduler for godkjenning. Ved bruk av Tilgangsgrupper trenger du ikke å angi tilgang på hver modul på hver person, bare legg til eller fjern fra grupper for rask tilgang endringer i systemet.


I f.eks. Avviksmodul har du sannsynligvis 3 trinn, Registrering, behandling og verifisering, med tilgangsgruppeoppsett på en god måte kan du enkelt sette personer som vil kunne behandle NCRs og kanskje andre personer som kan verifisere dem.