Du kan nå endre verdier i tidligere seksjoner; dette gjelder for følgende felter i ABMS:


  • Dropdown list
  • Radio knapper
  • Checkbox
  • Checkbox dropdown
  • Nummer felt


Vi har nylig gjort en oppdatering av AMS med denne funksjonen aktiv for moduler med mer enn ett avsnitt / trinn


 


Når du får et dokument som NCR med i.e 3 seksjoner til godkjenning og du godkjenner den første delen, vil du kunne endre verdien i de ovennevnte listetyper, feltene som kan byttes, vil ha dette ikonet


Klikk på det som vil aktivere listen slik at du kan endre verdien


Rediger verdien og klikk på lagre-knappenEtter at en liste har blitt endret, vil du se et flaggikon i listefeltet


Her kan du se endringene som har blitt gjort av hvem, når og verdien endret fra