For å legge til brukere i tilgangsgrupper gjør følgende:


 


1. Som standard har alle modulene sin egen tilgangsgruppe som heter samme som modulen
dvs. Styrende dokumenter vil ha en tilgangsgruppe som heter Styrende dokumenter.


Disse gruppene har godkjenningsrettigheter på modulen og vil være den valgte tilgangen i modulens arbeidsflyt.

Legg til brukere i disse gruppene der du vil at de skal kunne godkjenne dokumenter i hver modul.

 


2. Gå til Super -> Brukere


3. Trykk på tilgangsgrupper oppe til venstre4. Finn tilgangsgruppen og trykk på den


5. Under listen får du opp dette med liste over de som allerede er i gruppen:6. Trykk på Legg til bruker (grønn knapp) og trykk på de brukerene du vil legge til, da forsvinner de fra listen til høyre og er lagt inn i gruppen.