Ja, hvis du går til  Meny -> HandlingerHer vil du se alle handlinger som er lagd i systemet


Screen_Shot_2017-02-22_at_10.13.34.png


Med kolonne og filter valget kan du velge selv hva du vil se i listen


For kolonneknappen kan du velge / avmarkere kolonner i visningen


Screen_Shot_2017-02-22_at_10.15.40.png


For Filter-knappen kan du filtrere på informasjon i kolonnene


Screen_Shot_2017-02-22_at_10.16.40.png


Du vil kunne se hvilken modul handlingen er laget av


Screen_Shot_2017-02-22_at_10.17.48.png


Og klikk på dokument linkikonet vil åpne dokumentet handlingen ble gjort i

Screen_Shot_2017-02-22_at_10.17.55.png