Nei.


Endring av feltnavn må bli utført av Antenor Support.


Dette fordi en endring av feltnavn potensielt kan endre flere uønskete felter i systemet