Ja, ABMS har en Kunngjørings funksjon.


 


Øverst til høyre kommer du til å se en bjelle med et nummer inni, tallet representerer mengden kunngjøringer Antenor har publisert.


Vi publiserer store viktige kunngjøringer eller små kunngjøringer

Hvis vi publiserer en viktig kunngjøring, vil den dukke opp på dashbordet første gang etter at den er publisert, når du klikker den bort, vil den forbli i klokken for å lese senere til vi fjerner den.

Hvis vi publiserer en liten kunngjøring, øker tallet inne i klokken.

Klikk på ikonet for å se listen over kunngjøringer,Og klikk på Kunngjøringen for å se hele teksten