For en Normal bruker har vi 4 rettighetsnivåer som er::


Hensikten bak disse er:

  • Read: Brukerene får lesetilgang der dette er satt
  • Edit: Brukerene får endre tilgang, som f.eks endre på dokumenter men ikke godkjenne dem
  • Create: Brukerene kan opprette evt dokumenter men ikke godkjenne dem.
  • Approve: Brukere vil ha tilgang til å godkjenne dokumenter.


Vi anbefaler likevel å opprette rettighetsgrupper for mindre administrasjon, les mer i denne FAQ: Add users to access groups