1. For å lage en ny rapport, Gå til Rapporthub fra hovedmenyen


 

Trykk på Ny Rapport oppe til høyre.2. Skriv inn navn på rapporten og en kort beskrivelse3. Velg den modulen du vil lage rapport ut ifra ved å klikke på ikonet så den blir grønn4. Trykk på Lagre knappen


5. Trykk så på Hub fanen6. Så på Fortsett knappen

7. Nå kan du velge hvilke feltkolonner som skal vises i rapporten ved å trykke på de, de som er grønne vises, de andre er skjult8. Når du er ferdig, trykk på Index fanen oppe til høyre så vil du se de kolonnene du valgte