Du kan lage verdier i dropdowns, radioknapper, sjekkliste som standard valgt når du starter nye dokumenter, men bare Antenor Support kan gjøre et felt som påkrevd skal fylles ut før du sender dokument til godkjenning.