For å deaktivere en bruker må du være Superbruker av ABMS og gjøre følgende:

 


1. Gå til Super -> Brukere


2. Finn brukeren du vil deaktivere fra listen over brukere oppe til høyre


3. Fjern tilgangen fra Area Main, Refresh siden med F5 og velg brukeren igjen


4. Nå under tilgangs tabellen finner du Deaktiver knappen i rødt. Trykk på den så deaktiverer du brukeren