Når du printer et dokument i ABMS så produserer vi en PDF som enten blir lastet ned til din nedlast mappe på PC´en, eller åpnet i samme fane i nettleseren


For å få PDF print til å åpne i samme fane i chrome gjør følgende: 

NB! Printen/PDF åpner seg i samme vindu som dokumentet og ikke i en egen ny fane


1. Åpne Chrome browser

2. Naviger til https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=en-GB

3. Søk etter: PDF viewer


 4. Trykk på legg til i Chrome på denne plugin


Nå skal alle print og pdf fra Chrome åpnes i fane for enten å bare lukke, eller printe, lagre til maskinen