Utskriften av et dokument bruker utskrifts innstillingene for nettlesere, og vil ikke nå kunne vite inne i en WYSIWYG der en sideskift kommer, derfor kan du være uheldig å ha en tabell eller et bilde som kommer i midten av en Sideskift .


I stor grad klarer vi å flytte bilde og tabeller over til neste side istedenfor å kutte den, så dette skjer svært sjeldent eller aldri