Informasjonssikkerhet

Generelt
Data lagres hos underleverandører som Antenor finner mest formålstjenlige. Underleverandører skal befinne seg i EU. Kunde vil bli informert om endringer i b...
Wed, 23 May, 2018 at 9:40 AM
Segmentering av data
Data er lagret i kundespesifikke databaser. Dette betyr at en kundes data lever et liv helt uavhengig av en annen kundes data, slik at det ikke er noen fare...
Thu, 28 Jun, 2018 at 8:50 PM
Antenors ansattes tilgang til system
Antenors ansatte har autorisasjon til systemet grunnet tjenestlige behov. Ansatte signerer egne taushetserklæringer og etiske retningslinjer som skisserer f...
Wed, 23 May, 2018 at 9:52 AM
Akseptkriterier
Følgende minimumskriterier skal etterleves hos Antenors systemleverandører: Tilgjengelighet:  Antenor garanterer 99.9% oppetid. Maksimal responstid: 10...
Fri, 19 Oct, 2018 at 8:59 AM
Våre leverandørers godkjenningskriterier
Pr 01.07.2018 brukes 2 underleverandører: ProISP og Global Office.  Vedlagt dette dokumentet er informasjon om deres Databehandleravtale. ProISP: 1. D...
Wed, 1 Aug, 2018 at 11:34 AM
Antenors backup rutiner
Den automatiske backuprutinen er satt opp av ansatte i Antenor AS, og kjører pr 01.07.2018 en gang i timen, 24/7. Skulle systemet feilet med å lage en backu...
Fri, 29 Jun, 2018 at 11:38 AM