Antenors ansatte har autorisasjon til systemet grunnet tjenestlige behov. Ansatte signerer egne taushetserklæringer og etiske retningslinjer som skisserer fortrolig behandling av data i systemet.