Data lagres hos underleverandører som Antenor finner mest formålstjenlige. Underleverandører skal befinne seg i EU. Kunde vil bli informert om endringer i bruk av underleverandører. Akseptkriterer og beskrivelse av informasjonssystemets utforming og sikkerhetsløsninger hos underleverandører er beskrevet på våre supportsider. Det gjennomføres jevnlige sikkerhetsrevisjoner for å sikre at underleverandør tilfredsstiller Antenors akseptkriterier.